Cover Image
close this bookKamusi ya Istilahi za Sayansi na Tekinolojia (BAKITA - UNICEF, 1992, 44 p.)
View the document(introduction...)
View the documentUtangulizi
View the documentMaelezo kwa Mtumiaji
View the documentFani ya Sayansi
View the documentFani ya Sayansi Kimu
View the documentFani ya Ufinyanzinakshi, Mkonge, Mianzi na Vibuyu
View the documentFani ya Ufundi
View the documentFani ya Ufundi Viatu
View the documentFani ya Usindikaji Mafuta na Matunda, na Utengenezaji wa Sabuni
View the documentFani ya Utengenezaji wa Karatasi, Matofali na Vigae
View the documentKinyume