close this section of the libraryBaraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA)
open this document and view contentsKamusi ya Istilahi za Sayansi na Tekinolojia (BAKITA - UNICEF, 1992, 44 p.)
open this document and view contentsMwongozo kwa waandishi wa Kiswahili sanifu (BAKITA, 1994, 64 p.)
open this document and view contentsTafsiri Sanifu - Toleo la 4 (Standard Translation) (BAKITA, 1998, 79 p.)