A-B C-D E-F G-H I-J K-L M-N O-P Q-R S-T U-Z Swahili Documents A-Z Full-text Journals
open this document and view contentsBahati na Mumewe (Children's Book Project - Educational Publishers and Distributors, 1995, 34 p.)
open this document and view contentsBwana Myombekere na bibi Bugonoka - Juzuu I (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1980, 306 p.)
open this document and view contentsBwana Myombekere na bibi Bugonoka - Juzuu II (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1980, 315 p.)
open this document and view contentsDhima ya kamusi katika kusanifisha lugha (Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili, 1995, 118 p.)
open this document and view contentsDiwani ya Mnyampala (Eastern Africa Publications, 1990, 163 p.)
open this document and view contentsDiwani ya Ustadh Andanenga (BPNP, 1997, 121 p.)
open this document and view contentsFalsafa ya sanaa Tanzania (Baraza la Sanaa la Taifa, 1982, 155 p.)
open this document and view contentsFasihi, Uandishi na Uchapishaji (Dar Es Salaam University Press, 1993, 260 p.)
open this document and view contentsA Guide to Make Your Own Maendeleo One-Pot Jiko - Jinsi ya Kujitengenezea Jiko la Maendeleo la Kutosha Chungu Kimoja (GTZ, 16 p.)
open this document and view contentsHam volume 8 - Jarida la mabadiliko na uimarishaji wa sekta ya Afya Tanzania (Wizara ya Afya, 1998, 38 p.)
open this document and view contentsHuduma ya Kwanza (Republic of Kenya, 1998, 34 p.)
open this document and view contentsIdara ya Mafunzo na Ushauri kwa Wakulima 3 - Kuvuna, Kupanga Madaraja, Kukausha na Kuuza Korosho (Cashew Improvement Programme, 1992, 2 p.)
open this document and view contentsIdara ya Mafunzo na Ushauri kwa Wakulima 4 -Kutunza Miche Bora ya Korosho Shambani (Cashew Improvement Programme, 1992, 2 p.)
open this document and view contentsKamusi ya Istilahi za Sayansi na Tekinolojia (BAKITA - UNICEF, 1992, 44 p.)
open this document and view contentsKamusi ya ndege wa Tanzania (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1982, 192 p.)
open this document and view contentsKanuni za Kilimo Bora cha Minazi (Dar Es Salaam University Press - National Coconut Development Programme, 1992, 87 p.)
open this document and view contentsKasri ya Mwinyi Fuad (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1978, 165 p.)
open this document and view contentsKesi ya Julius Kambarage Nyerere (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1990, 62 p.)
open this document and view contentsKilimo cha Mboga - A Quarterly Newsletter of the Ministry of Agriculture, Kenya (Wizara ya Kilimo na Ushrika, 1998, 91 p.)
open this document and view contentsKitabu cha Mwongozo kwa Wavuvi Wadogowadogo - Namba 1: Uvuvi na Zana Zake (Mbegani Fisheries Development Centre - COSTECH, 48 p.)
open this document and view contentsKitabu cha Mwongozo kwa Wavuvi Wadogowadogo - Namba 2: Uhifadhi wa Samaki (Mbegani Fisheries Development Centre - COSTECH, 34 p.)
open this document and view contentsKitabu cha Mwongozo kwa Wavuvi Wadogowadogo - Namba 3: Biashara Bila Daftari Huisha Bila Habari (Mbegani Fisheries Development Centre - COSTECH, 38 p.)
open this document and view contentsKitabu cha Mwongozo kwa Wavuvi Wadogowadogo - Namba 4: Utunzaji na Utengenezaji wa Mashine za Baharini (Mbegani Fisheries Development Centre - COSTECH, 66 p.)
open this document and view contentsKitabu cha Mwongozo kwa Wavuvi Wadogowadogo - Namba 5: Utunzaji na Ukarabati wa Vyombo vya Uvuvi (Mbegani Fisheries Development Centre - COSTECH, 60 p.)
open this document and view contentsKuendeleza Kilimo Katika Sehemu Kame (Republic of Kenya, 46 p.)
open this document and view contentsKwaheri Iselamagazi (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1992, 159 p.)
open this document and view contentsMafunzo ya ng'ombe kuwa Maksai na matunzo yake (Wizara ya Kilimo na Ushrika, 1997, 19 p.)
open this document and view contentsMafuta ya Nazi (Mradi wa Uendelezaji Korosho na Minazi, 2 p.)
open this document and view contentsMajuto ni Mjukuu (Pheonix Publishers ltd., 1999, 80 p.)
open this document and view contentsMapenzi Bora (Mkuki na Nyota Publishers, 1991, 76 p.)
open this document and view contentsMazoezi Fasaha ya Kiswahili (Dar Es Salaam University Press, 1991, 76 p.)
open this document and view contentsMfalme Ndevu na Maskini Mkata Kuni (Children's Book Project, 1995, 28 p.)
open this document and view contentsMganga Pazi (HEKO Publishers, 1991, 32 p.)
open this document and view contentsMiradi bubu ya wazalendo (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1995, 169 p.)
open this document and view contentsMisingi ya hadithi fupi (Dar Es Salaam University Press, 1992, 237 p.)
open this document and view contentsMitindo ya Kiswahili Sanifu (Dar Es Salaam University Press, 1991, 78 p.)
open this document and view contentsMkutano wa pili wa ndege (Dar Es Salaam University Press, 1992, 56 p.)
open this document and view contentsMukwava wa Uhehe (Dar Es Salaam University Press, 1988, 128 p.)
open this document and view contentsMwongozo kwa waandishi wa Kiswahili sanifu (BAKITA, 1994, 64 p.)
open this document and view contentsNijia Bora za Kusindika Mafuta ya Nazi - Vibao vya Kukunia nazi (Agricultural Research Institute - Mikocheni, 2 p.)
open this document and view contentsNyimbo zetu (BAMUTA - BPNP, 1978, 40 p.)
open this document and view contentsRiwaya ya Kiswahili (Dar Es Salaam University Press, 1995, 84 p.)
open this document and view contentsSehemu ya Minazi Katika Hidafi ya Mazingira 5 (COSTECH, 1994, 2 p.)
open this document and view contentsSera ya Afya (Wizara ya Afya, 1990, 40 p.)
open this document and view contentsSera ya Sayansi na Teknolojia ya Tanzania (Wizara ya Fedha - Uchumina Mipango, 1986, 54 p.)
open this document and view contentsTafsiri Sanifu - Toleo la 4 (Standard Translation) (BAKITA, 1998, 79 p.)
open this document and view contentsTanzania! Tanzania! (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1993, 48 p.)
open this document and view contentsTekinolojia sahihi kwa matumizi ya jamii (Wizara ya Kilimo na Ushrika, 1997, 61 p.)
open this document and view contentsUchambuzi na Uhakiki - Fungate ya Uhuru (Dar Es Salaam University Press, 1991, 19 p.)
open this document and view contentsUchambuzi na Uhakiki - Karibu Ndani (Dar Es Salaam University Press, 1991, 26 p.)
open this document and view contentsUchambuzi na Uhakiki - Lina Ubani (Dar Es Salaam University Press, 1991, 18 p.)
open this document and view contentsUchambuzi na Uhakiki - Ushairi kidato cha 4 (Dar Es Salaam University Press, 1993, 63 p.)
open this document and view contentsUchambuzi na Uhakiki: Riwaya - Kidato cha 4 (Dar Es Salaam University Press, 1993, 63 p.)
open this document and view contentsUchambuzi na Uhakiki: Tamthiliya - Kidato cha 4 (Dar Es Salaam University Press, 1993, 50 p.)
open this document and view contentsUfugaji bora wa kuku (Wizara ya Kilimo na Ushrika, 1997, 55 p.)
open this document and view contentsUfugaji bora wa nguruwe (Wizara ya Kilimo na Ushrika, 1998, 38 p.)
open this document and view contentsUshairi - Nadharia na Tahakiki (Dar Es Salaam University Press, 1988, 168 p.)
open this document and view contentsUshairi wa Abdilatif Abdalla: Sauti ya utetezi (Dar Es Salaam University Press, 1992, 158 p.)
open this document and view contentsUshuhuda wa Mifupa (Baraza la Sanaa la Taifa, 1990, 27 p.)
open this document and view contentsUtangulizi wa Lugha na Isimu (Tanzania Publishing House Dar Es Salam, 1994, 121 p.)
open this document and view contentsUtenzi wa Nyakiiru Kibi (ECOL Publications, 1997, 109 p.)
open this document and view contentsWanawake wa Tanzania - Uchambuzi wa Harakati Zao za Ukombozi (Dar Es Salaam University Press, 1991, 238 p.)