kātia tēnei wāhanga He Kupu Whakamarama 1898-1902 (58 niupepa)
tirohia niupepa Nama 1 18980301
tirohia niupepa Nama 2 18980401
tirohia niupepa Nama 3 18980501
tirohia niupepa Nama 4 18980601
tirohia niupepa Nama 5 18980701
tirohia niupepa Nama 6 18980801
tirohia niupepa Nama 7 18980901
tirohia niupepa Nama 8 18981001
tirohia niupepa Nama 9 18981101
tirohia niupepa Nama 10 18981201
tirohia niupepa Nama 11 18990101
tirohia niupepa Nama 12 18990201
tirohia niupepa Nama 13 18990301
tirohia niupepa Nama 14 18990401
tirohia niupepa Nama 15 18990501
tirohia niupepa Nama 16 18990601
tirohia niupepa Nama 17 18990701
tirohia niupepa Nama 18 18990801
tirohia niupepa Nama 19 18990901
tirohia niupepa Nama 20 18991001
tirohia niupepa Nama 21 18991101
tirohia niupepa Nama 22 18991201
tirohia niupepa Nama 23 19000101
tirohia niupepa Nama 24 19000201
tirohia niupepa Nama 25 19000301
tirohia niupepa Nama 26 19000401
tirohia niupepa Nama 27 19000501
tirohia niupepa Nama 28 19000601
tirohia niupepa Nama 29 19000701
tirohia niupepa Nama 30 19000801
tirohia niupepa Nama 31 19000901
tirohia niupepa Nama 32 19001001
tirohia niupepa Nama 33 19001101
tirohia niupepa Nama 34 19001201
tirohia niupepa Nama 35 19010101
tirohia niupepa Nama 36 19010201
tirohia niupepa Nama 37 19010301
tirohia niupepa Nama 38 19010401
tirohia niupepa Nama 39 19010501
tirohia niupepa Nama 40 19010601
tirohia niupepa Nama 41 19010701
tirohia niupepa Nama 42 19010801
tirohia niupepa Nama 43 19010901
tirohia niupepa Nama 44 19011001
tirohia niupepa Nama 45 19011101
tirohia niupepa Nama 46 19011201
tirohia niupepa Nama 47 19020101
tirohia niupepa Nama 48 19020201
tirohia niupepa Nama 49 19020301
tirohia niupepa Nama 50 19020401
tirohia niupepa Nama 51 19020501
tirohia niupepa Nama 52 19020601
tirohia niupepa Nama 53 19020701
tirohia niupepa Nama 54 19020801
tirohia niupepa Nama 55 19020901
tirohia niupepa Nama 56 19021001
tirohia niupepa Nama 57 19021101
tirohia niupepa Nama 58 19021201